Slapende Tegoeden

Hoe kunt u slapende tegoeden (laten) opzoeken eens ze overgemaakt zijn aan de Deposito- en Consignatiekas ?

U kunt op 2 manieren zoeken in de registers van de slapende tegoeden:

A. ZELF OPZOEKEN VIA HET PORTAAL MYMINFIN

Dit is enkel mogelijk wanneer u een tegoed op uw naam zoekt. Indien u een opzoeking wil laten verrichten op naam van een derde, gelieve een schriftelijke aanvraag in te dienen. U kunt bovendien uitsluitend zoeken met uw elektronische identiteitskaart (eID) of het token dat u gebruikt voor tax-on-web.

1. Surf naar de beveiligde site MyMinfin.

2. Klik daar op de link "Naar MyMinfin met authenticatie (en zie je persoonlijke fiscale gegevens)".

3. Kies uw digitale sleutel om aan te melden en volg de verdere instructies om u te identificeren op het scherm

4. Indien het resultaat aangeeft dat u effectief een slapend tegoed heeft, gelieve dan een schriftelijke aanvraag in te dienen volgens de hieronder beschreven procedure om de teruggave van het tegoed te vragen.

B. EEN SCHRIFTELIJKE AANVRAAG INDIENEN

Gelieve het aanvraagformulier in te vullen en te ondertekenen en dit met een kopie van beide zijden van uw identiteitskaart naar het werkstation Slapende Tegoeden te sturen.  Dit is mogelijk wanneer u op uw eigen naam of op naam van een derde (op voorwaarde dat u een wettig belang kan aantonen) wil laten zoeken. U zal vervolgens de resultaten van de opzoeking toegestuurd krijgen. Indien het resultaat positief blijkt zal automatisch de teruggaveprocedure opgestart worden.