Slapende Tegoeden

Hoe kunt u slapende tegoeden (laten) opzoeken eens ze overgemaakt zijn aan de Deposito- en Consignatiekas ?

U kunt op 2 manieren zoeken in de registers van de slapende tegoeden:

A. ZELF OPZOEKEN VIA HET PORTAAL MYMINFIN

Dit is enkel mogelijk wanneer u een tegoed op uw naam zoekt. Indien u een opzoeking wil laten verrichten op naam van een derde, gelieve een schriftelijke aanvraag in te dienen. U kunt bovendien uitsluitend zoeken met uw elektronische identiteitskaart (eID) of het token dat u gebruikt voor tax-on-web.

1. Surf naar de beveiligde site MyMinfin.

2. Klik bovenaan op “Meld u aan”. Kies uw digitale sleutel om aan te melden en volg de verdere instructies om u te identificeren op het scherm.

3. In de rubriek "Mijn betalingen en teruggaven” klikt u op “Mijn slapende tegoeden raadplegen".

4. Vervolgens klikt u op “Slapende tegoeden” en u krijgt te zien welke slapende tegoeden op uw naam staan.

5. Indien overal 0 staat wil dit zeggen dat er geen slapende tegoeden op uw naam werden teruggevonden.

B. EEN SCHRIFTELIJKE AANVRAAG INDIENEN

Gelieve het aanvraagformulier in te vullen en te ondertekenen en dit met een kopie van beide zijden van uw identiteitskaart naar het werkstation Slapende Tegoeden te sturen.  Dit is mogelijk wanneer u op uw eigen naam of op naam van een derde (op voorwaarde dat u een wettig belang kan aantonen) wil laten zoeken. U zal vervolgens de resultaten van de opzoeking toegestuurd krijgen. Indien het resultaat positief blijkt zal automatisch de teruggaveprocedure opgestart worden.