Slapende Tegoeden

Federale Overheidsdienst Financiën
Algemene Administratie van de Thesaurie

Deposito- en Consignatiekas
Slapende Tegoeden
Kunstlaan 30 - B-1040 BRUSSEL

Tel 02/574 78 10
E-mail: slapenderekeningen.thesaurie@minfin.fed.be